Udział młodzieży w uroczystościach z okazji 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytycji 3 Maja

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

AKTUALNOŚCI

3 maja b.r. 3-osobowa reprezentacja młodzieży z naszego gimazjum: Julia Kępa, Wiktoria Moryto i ... pod opieką p. Magdaleny Skarby uczestniczyła w uroczystościach miejskich z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasza reprezentacja wzięła udział we mszy świętej w Kolegiacie św. Michała Archanioła oraz w uroczystości pod Masztem Niepodległości w Parku Miejskim.